Վարկանիշներ

01.01.2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx (հունվար, մայիս, սեպտեմբեր)

01․01․2020-Ազգային վարկանիշներ-PDF ֆորմատով

01․02․2020-Արագ շախմատի վարկանիշներ (փետրվար, օգոստոս)


01.03.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx


3-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մարտ-2020.xls


Կարևոր, թարմացվող ցուցակ

15․03․2020 թվական

Կարգայինների լրիվ ցուցակ-աշխատանքային.xls

ԵՇՖ-ի անդամավճարներ-2020 և թերի ցուցակ.xls


Արխիվ


Հարցերի դեպքում՝ muran29@mail.ru


2700chess.com for more details and full list2700chess.com for more details and full list