Կանոնադրություն

«Երևանի շախմատի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության համաժողովի կողմից 2016 թվականի մարտի 31-ի որոշմամբ հաստատված «Երևանի շախմատի ֆեդերացիա» ՀԿ–ի կանոնադրությունը սահմանում է կազմակերպության գործունեության նպատակը, խնդիրները, անդամագրվելու և անդամությունից դուրս գալու կարգը, կազմակերպության և վերջինիս անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև ՀԿ-ի կառավարման և լուծարման կարգերը: