Արխիվ

01․08․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

07-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հուլիս 31-2021.xlsx

01.05.2021-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․07․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․02․2021-Արագ շախմատի վարկանիշներ.xlsx

01․06․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

05-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մայիսի 31-2021.xlsx

01․05․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

04-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ապրիլի 30-2021.xlsx

03-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մարտի 31-2021.xlsx

01․04․2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2021-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.03.2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

02-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-փետրվարի 28-2021.xls

01.02.2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հունվարի 31-2021.xls

01.01.2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

12-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-դեկտեմբերի 31-2020.xls

01.08.2020-Արագ շախմատի վարկանիշ.xlsx

01.09.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

9-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-սեպտեմբեր-2020.xls

01․09․2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

8-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-օգոստոս-2020.xls

01.08.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

7-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հուլիս-2020.xls

6-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հունիս-2020.xls

01.06.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.05.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

5-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մայիս-2020.xls

4-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ապրիլ-2020.xls

01.04.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx (հունվար, մայիս, սեպտեմբեր)

01․01․2020-Ազգային վարկանիշներ-PDF ֆորմատով

01.03.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

3-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մարտ-2020.xls

01.02.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

2-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ազգանուններով-փետրվար-2020.xls

2-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ազգանուններով-փետրվար-2020.pdf

01.01.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․01․2020-Երևանի կարգայիններ.xls