Արխիվ

01․01․2024-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․09․2023-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2023-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․01․2023-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․09․2022-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.05.2022-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2022-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.09.2021-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.05.2021-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2021-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․09․2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2020-Ազգային վարկանիշներ.xlsx


01.02.2022-Արագ շախմատի վարկանիշներ.xlsx

01.08.2021-Արագ շախմատի վարկանիշներ.xlsx

01․02․2021-Արագ շախմատի վարկանիշներ.xlsx

01.08.2020-Արագ շախմատի վարկանիշ.xlsx


05-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-մայիսի 31-2024.xlsx

04-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-ապրիլի 30-2024.xlsx

03-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-մարտի 31-2024.xlsx

02-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-փետրվարի 29-2024.xlsx

01-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հունվարի 31-2024.xlsx

12-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-դեկտեմբերի 31-2023.xlsx

11-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-նոյեմբերի 30-2023.xlsx

10-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հոկտեմբերի 31-2023.xlsx

09-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-սեպտեմբերի 30-2023.xlsx

08-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-օգոստոսի 31-2023.xlsx

07-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հուլիսի 31-2023.xlsx

06-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հունիսի 30-2023.xlsx

05-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-մայիսի 31-2023.xlsx

04-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-ապրիլի 30-2023.xlsx

03-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-մարտի 31-2023.xlsx

02-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-փետրվարի 28-2023.xlsx

01-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հունվարի 31-2023.xlsx

12-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-դեկտեմբերի 31-2022.xlsx

11-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-նոյեմբերի 30-2022.xlsx

10-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հոկտեմբերի 31-2022.xlsx

09-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-սեպտեմբերի 30-2022.xlsx

08-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-օգոստոսի 31-2022.xlsx

07-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հուլիսի 31-2022.xlsx

06-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հունիսի 30-2022.xlsx

05-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-մայիսի 31-2022.xlsx

04-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-ապրիլի 30-2022.xlsx

03-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-մարտի 31-2022.xlsx

02-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-փետրվարի 28-2022.xlsx

01-ՀՀ Կարգայինների ցուցակ-Մ16տ-հունվարի 31-2022.xlsx

12-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-դեկտեմբերի 31-2021.xlsx

11-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-նոյեմբերի 30-2021.xlsx

10-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հոկտեմբերի 31-2021.xlsx

09-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-սեպտեմբերի 30-2021.xlsx

08-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-օգոստոսի 31-2021.xlsx

07-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հուլիս 31-2021.xlsx

06-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հունիսի 30-2021.xlsx

05-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մայիսի 31-2021.xlsx

04-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ապրիլի 30-2021.xlsx

03-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մարտի 31-2021.xlsx

02-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-փետրվարի 28-2021.xls

01-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հունվարի 31-2021.xls

12-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-դեկտեմբերի 31-2020.xls

9-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-սեպտեմբեր-2020.xls

8-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-օգոստոս-2020.xls

7-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հուլիս-2020.xls

6-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-հունիս-2020.xls

5-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մայիս-2020.xls

4-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ապրիլ-2020.xls

3-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-մարտ-2020.xls

2-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ազգանուններով-փետրվար-2020.xls

2-Կարգայինների լրիվ ցուցակ-ազգանուններով-փետրվար-2020.pdf

01․01․2020-Երևանի կարգայիններ.xls


01․06․2024- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2024- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․04․2024- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․03․2024- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․02․2024- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․01․2024- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․12․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․11․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․10․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․09․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․08․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․07․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․06․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․04․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․03․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․02․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․01․2023- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․12․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․11․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․10․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․09․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․08․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․07․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․06․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․04․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․03․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․02․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․01․2022- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․12․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․11․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․10․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․09․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․08․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․07․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․06․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․05․2021- Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01․04․2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.03.2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.02.2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2021-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.09.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.08.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.06.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.05.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.04.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.03.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.02.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx

01.01.2020-Միջազգային վարկանիշներ.xlsx