Ֆեդերացիայի նախագահի տեղեկացումը․

Մարզիչների աշխատավարձերը բարձրացել են․


2020 թվականին Երևան քաղաքում

• շուրջ 60%-ով բարձրացել են շախմատի մարզադպրոցների մարզիչների աշխատավարձերը,

• շուրջ 25%-ով բարձրացել են շախմատի մարզադպրոցների վարչական աշխատողների աշխատավարձները,

• արդյունքում Երևան քաղաքի կողմից շախմատի մարզադպրոցներին տրամադրվող գումարը ավելացել է շուրջ 37%-ով՝ կազմելով շուրջ 285 մլն դրամ։Աղբյուր՝